Over Tifosi Bianconero


Van Almelo Extreme naar Tifosi BiancoNero Een ontstaansgeschiedenis van de sfeer in het Polman Stadion

Met de komst van het Polman Stadion ontstonden er in Almelo verschillende groepen fanatieke supporters van Heracles. De verschillende groepen kwamen samen op Vak J, waar in de eerste jaren van het nieuwe stadion de oude H-Side groep van de Bornsestraat zich manifesteerde. Het uitvak bevond zich destijds nog aan de andere kant, naast Vak R, waar zich vervolgens al gauw de op wat meer belevenis gerichte, oudere supporters vestigden. Deze groep en de groep op Vak J begonnen steeds meer samen te werken op het gebied van sfeer in het stadion. Er ontstonden na verloop van tijd enkele gezamenlijke initiatieven, onder de naam ‘Almelo Extreme’, zoals een gezamenlijke website, de sfeeracties, avonden bij de Sporthal Rembrandtlaan etc. Dit vormde het begin van de steeds beter wordende sfeer in het Polman Stadion.

Van Almelo Extreme naar JSC
Uit de Almelo Extreme beweging vloeide na een tijd een gezamenlijke sfeergroep voort: de Jongeren Sfeer Commissie. Deze zette zich in voor sfeeracties op Vak Q, waar het grootste gedeelte van de groep Vak J naartoe was getrokken vanwege de aanwezigheid van het uitvak aan die kant van het stadion. Vak Q, omdat Vak R vanwege dat uitvak in die tijd een buffer vormde tussen het uitvak en de fanatieke aanhang van Heracles. De Jongeren Sfeer Commissie (JSC) maakte spandoeken en vlaggen in het home van Hart voor Heracles.

De geboorte van de BTE, eerste generatie
De JSC was ook geen eeuwig leven toebedeeld, en hun opvolgers stonden al klaar. Elke nieuwe sfeergroep bracht vanzelfsprekend een groei van de sfeer(acties) met zich mee. De groep na de JSC noemde zich Brigata Tifosi Extreme, met invloeden van de Italiaanse tifosi, de sfeeracties van de Italiaanse ultras. Inmiddels was de groep supporters van de Rembrandtlaan samen gegaan in supportersvereniging BiancoNero, waar de BTE deel van uitmaakte. Deze (ver)nieuwe(nde) sfeergroep zorgde voor nieuwe en nog grotere acties, om de sfeer die er al was telkens weer te overtreffen. De fanatieke aanhang van Vak Q werd door de grote sfeer in het Polman Stadion en daarbuiten inmiddels een begrip in de eerste divisie van Nederland.

De enorme onvoorwaardelijke steun aan Heracles werd in 2005 eindelijk bekroond met een kampioenschap: de promotie naar de eredivisie, na 20 jaar eerste divisie. De Brigata Tifosi Extreme bleef in deze tijd doorgaan met het maken van sfeeracties voor Heracles.

Einde BTE, eerste generatie
Rond het begin van seizoen 2008-2009 werden veel jongens van de BTE wat ouder, kregen ze te maken met wat meer verplichtingen op het gebied van opleiding, werk, vriendinnen etc. Ze hielden er mee op, en werden gelukkig snel weer opgevolgd door een fanatieke groep jongeren, die verder ging onder de naam Almelo Tifosi. Hun start als groep ging meteen gepaard met een rouw actie, aangezien veiligheidsman Alex Korte en oud-voorzitter Gerard Tusveld overleden. Een tijdlang heeft de Almelo Tifosi voor mooie acties gezorgd, waarna deze groep uitgroeide tot de tweede generatie BTE.

BTE, tweede generatie
Bij de wedstrijd Heracles – 053 op 4 oktober 2009 werd door de ouderen en jongeren van BiancoNero een enorm full colour doek gemaakt. Door deze activiteit en het fantastische resultaat kregen de jongeren, de eerste generatie BTE, er zogezegd weer zin in, en besloot weer actief te worden. Deze groep ging samen met de jongens van de toenmalige Almelo Tifosi, en ging verder onder de oude naam: Brigata Tifosi Extreme (BTE).

Vanaf de heropleving van de BTE, kwamen de grotere sfeeracties weer terug in het Polman Stadion. Eerst vanuit BiancoNero, maar helaas besloten de jongens van de BTE vanwege enkele conflicten met de vereniging zich af te splitsen van BiancoNero en verder te gaan als stichting BTE. Ook op deze manier gingen de sfeeracties en grote spandoeken nog enkele jaren door.

Tifosi BiancoNero
Na jaren van actieve support aan Heracles en mooie sfeeracties verdween de BTE uit het stadion. Opgelegde stadionverboden, conflicten met de club en het boycotten van de wedstrijden hebben de BTE in het seizoen 2012-2013 helaas doen besluiten te stoppen. Aangezien ze tot op dat moment altijd zorgden voor mooie sfeeracties, die zorgden dat Heracles bij opkomst al met 1-0 voorstond, zou het verschrikkelijk jammer zijn dat met de BTE ook de sfeer uit het stadion zou verdwijnen. Aan het begin van seizoen 2013-2014 steken daarom een groep jonge en oude fanatieke supporters de koppen bij elkaar om een nieuwe groep te vormen. Vanuit supportersvereniging BiancoNero wordt de Tifosi BiancoNero opgericht. Zij zullen zich vanaf dat moment gaan bezig houden met de sfeer en de tifo in het stadion. De Tifosi BiancoNero doet aan het begin van het seizoen hun intrede met een groot spandoek en een duidelijke boodschap in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Wij denderen door!

Alles voor Heracles en Heracles voor alles!